Overview

Responsibilities:

Պարտականություններն են՝

 1. գծագրերի, նախահաշիվների կազմում
 2. շին օբյեկտներում ընթացիկ աշխատանքների իրականացում, վերահսկում
 3.  արտադրական պրոցեսի վերահսկում
 4. գործընկերների  հետ համագործակցություն, մշտական կապի պահպանում,
 5.  ինժեների պարտականություններից բխող մարդկային ռեսուրսների կառավարում։

   

Required Qualifications:

Պարտադիր պայմաններն են՝

 • աշխատանքային փորձ,
 • համակարգչային գիտելիքներ (1C, Excel ցանկալի)
 • գծագրական ծրագրերի իմացություն(Autocad, 3D մոդելավորում)
 •  արական սեռի ներկայացուցիչ,
 •  տարիքը սկսած 30 տ-ից,
 • արագ կողմնորոշվելու և որոշում կայացնելու ունակություն,
 • նվիրվածություն, պարտաճանաչ վերաբերմունք և ուշադիր մոտեցում աշխատանքին,
 • սեփական մեքենա։