Overview

Responsibilities:

 • Տրամադրել իրավախորհրդատվական ծառայություններ և աջակցել իրավական հարցերում,
 • Մասնակցել իրավական ակտերի մեկնաբանությանը
 • Ընկերության ներքին իրավական նորմատիվ ակտերի կազմում,
 • Աշխատանքային օրենսդրությունից բխող ներքին իրավական ակտերի վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Ընկերության ներքին կարգերի ստեղծման և բարելավման գործընթացին մասնակցություն,
 • Ընկերության գործունեության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Ընկերության գործունեության հետ կապված բողոքների, հարցադրումներ, նամակների պատասխանների մշակում,
 • Պարտականություններից բխող այլ աշխատանքներ:

 

 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
 • Քաղաքացիական, աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
 • Լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Միջանձնային հարաբերություններ կառուցելու հմտություն,
 • MS Office-ի գերազանց իմացություն
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն: