Overview

“Alfa Pharm CJSC” is looking for a “Իրավաբան”.

Responsibilities:

 • Մշակել և պատրաստել կազմակերպության գործառությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթեր՝ պայմանագրեր, համաձայնագրեր, ակտեր, լիազորագրեր, 
 • Ուսումնասիրել նոր օրինագծերը, օրենքի փոփոխությունները և դրանցից բխող իրավական հետևանքները,
 • Պատրաստել սպասվելիք, ընթացիկ և ավարտված դատական գործերի համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,
 • Մատուցել իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն՝ իրավական ընթացակարգերի և փաստաթղթերի մշակման միջոցով,
 • Ուսումնասիրել և վերլուծել իրավական խնդիրները և հարցերը, դրանց հիման վրա ներկայացնել բարելավման առաջարկներ,
 • Կազմել և մշակել իրավական կարծիքներ և եզրակացություններ, դատական գործընթացների մասին հաշվետվություններ, 
 • Ընկերության անունից հանդես գալ պետական կառույցներում՝ ուսումնասիրելով նաև վերջիններիս հետ կնքվելիք պայմանագրերը,
 • Իրականացնել իրավաբանական բաժնին առնչվող նամակագրության գործընթացը,
 • Կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներին մատուցել ընթացիկ իրավաբանական ծառայություններ,
 • Մասնակցել իրավաբանական բաժնին առնչվող բանակցություններին, ներկայացնել առաջարկներ բաժնի աշխատանքների բարելավման վերաբերյալ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Համապատասխան ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • ՀՀ օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
 • MS office փաթեթի իմացություն,
 • Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջարկելու ունակություն,
 • Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու միջանձնային հմտություններ,
 • Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն:

About Alfa Pharm CJSC

Alfa-Pharm engaged in the import, wholesaling and retailing of medicines in Armenia.