Overview

Required Qualifications:

 • ՀՀ քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, վարչական դատավարության, ինչպես նաև հարակից այլ նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն 
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն
 • Վերլուծական մտածողություն, ճկունություն
 • Մի քանի առաջադրանք միաժամանակ կատարելու և լարված իրավիճակներում աշխատելու կարողություն
 • Բարդ իրավիճակներին լուծումներ տալու ունակություն
 • Անգլերեն և ռուսերենի լեզուների իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ  (MS Office)
 • Ժամանակի կառավարման հմտություն
 • Միջանձնային շփման հմտություններ, գործընկերների հետ արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ կառուցելու ունակություն
 • Աշխատասիրություն և պարտաճանաչություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Պետական գնումների ոլորտում փորձառությունը, ներառյալ Armeps համակարգի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն