Overview

VTB Bank CJSC (Armenia) is looking for a Իրավական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ.

Responsibilities:

 • Վարկի, գրավի, երաշխավորության, երաշխիքի, ֆակտորինգի, ֆինանսական վարձակալության(լիզինգի) պայմանագրերի իրավաբանական սպասարկում,
 • Ոչ ստանդարտ պայմանագրերի պատրաստում, որոնք տարբերվում են տիպային օրինակներից,
 • Իրավաբանական անձանց վարկերի Ցեսիաների ուսումնասիրում և համապատասխան իրավաբանական եզրակացության տրամադրում,
 • Բանկի շահերի ներկայացում նոտարական գրասենյակում պայմանագրերի նոտարական վավերացման ընթացքում: Բանկի շահերի ներկայացում ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրում, պետական և ոչ պետական մարմիններում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • MS Office ծրագրի իմացություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Կազմակերպչական հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Փոփոխություններին պատրաստակամություն:

About VTB Bank CJSC (Armenia)

VTB Bank (Armenia) CJSC is a member of international financial VTB Group since April 2004. Currently Russia VTB Bank OJSC owns 100% of the shares of VTB Bank (Armenia). Now the Bank has a network of 67 branches in Armenia. For more information, please vi