Overview

Responsibilities:

 • Տեղադրել պահանջվող ծրագրերը, լուծել առաջացած ծրագրային խնդիրները,
 • Աշխատեցնել սարքերը, hարթել խնդիրները, նորոգել/ փոխել վնասված մասերը, 
 • Ապահովել ցանցի տեղակայում և ցանցային սարքավորումների տեղադրում,
 • Իրականացնել համակարգիչների, տպիչ և պատճենահանման սարքավորումների տեղադրման գործընթացը:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում,
 • 1 տարվա աշխատանքային փորձ տեխնիկական ոլորտում,
 • Ցանցի հետ կապված խնդիրների, ծրագրային և համակարգային անսարքությունների վերացման, տպիչ սարքավորումների սպասարկման իմացություն,
 • Տեխնիկական գիտելիքների ձեռքբերման կարողություն,
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Կազմակերպչական և վերջնաժամկետներում առաջադրանքների կատարման հմտություններ,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման և պլանավորման հմտություններ,
 • Փոփոխությունների արդյունավետ կառավարման ունակություն,
 • Հարմարվողականություն/ճկունություն,
 • Խնդիրների լուծման հմտություններ: