Overview

IMEX Group LLC is looking for a Java Programmer.

Responsibilities:

  • Նախագծել և մշակել կազմակերպության ծրագրային լուծումները `համաձայն տեխնիկական բնութագրերի: 
  • Կատարելագործել ծրագիրը  նոր, արդյունավետ  և ժամանակակից ծրագրային տեխնոլոգիաներով
  • Իրականացնել տեխնիկական զարգացումներ ,կատարել առաջարկներ  ծրագրի կատարելագործման նպատակով

 

 

Required Qualifications:

1.Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

2․Ծրագրավորման լեզուների իմացություն(Java , C++)

3.ERP համակարգերի հետ աշխատելու հմտություններ