Overview

Responsibilities:

 • Գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում, գնահատում համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,
 • Գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
 • Կազմել ոսկյա իրերի գրավով վարկային փաստաթղթեր,
 • Գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
 • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
 • Աշխատանք ժամկետանց հաճախորդների հետ։

Required Qualifications:

 • Ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթություն,
 • Որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է,
 • Համապատասխան փորձ ոսկերչության ոլորտում, 
 • Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն,
 • Հաճախորդ ներգրավելու ունակություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
 • Լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
 • MS Word և Excel ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի լավ իմացությունը ցանկալի է: