Overview

Responsibilities:

 • Հաճախորդներին ոսկու գնահատման և ոսկու գրավով վարկերի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում, 
 • Գրավադրվող արժեքների ստուգման իրականացում,
 • Ընդհանուր/մաքուր կշռի և որակի (հարգի) որոշում,
 • Փաստացի գրավադրվող արժեքների և գրավ դրված թանկարժեք մետաղների ընդունման-հանձնման ակտի կազմում, 
 • Թանկարժեք մետաղների շուկայական գնի մասին տեղեկատվության պարբերական ձեռքբերում և առաջարկների ներկայացում ղեկավարությանը:

Required Qualifications:

 • Միջնակարգ մասնագիտական կրթութուն (բարձրագույն կրթությունը դիտարկվում է որպես առավելություն),
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ոսկերչության կամ ոսկու գնահատման ոլորտում,
 • Ոսկու գնահատման և հարգորոշման որակավորման վկայական,
 • Համակարգչային գիտելիքների առկայություն,
 • Հաղորդակցման, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն (օտար լեզուների իմացությունը դիտարկվում է որպես առավելություն):

About EvocaBank CJSC

Evocabank CJSC is a commercial bank in Armenia. For more information about the Company, please visit: www.prometeybank.am.