Overview

Responsibilities:

 • Գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների իրականացում
 • Ընթացիկ գործարքների գրանցում, համակարգում
 • Տվյալների համեմատության իրականացում, սխալների հայտնաբերում և ուղղում
 • Ըստ վերադասի պահանջի հաշվետվություների կազմում
 • Այլ ընթացիկ առաջադրանքների կատարում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն՝ Հաշվապահի և (կամ) Ֆինանսիստի և (կամ)   տեխնիկական կրթություն
 • Ռուսերեն լեզվի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office) , Google փաստաթղթերի -երի հետ աշխատելու հմտություններ
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ
 • Բազաների հետ աշխատելու հմտություններ
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • Ժամանակը ճիշտ կառավարելու հմտություն
 • Մանրամասներին մեծ ուշադրություն դարձնելու կարողություն

About Citymobil

Citymobil offers service of booking and hailing a taxi in Moscow with a smartphone, via website or call center.