Overview

Responsibilities:

 • Անհրաժեշտ հումք/նյութերի պատվերների կազմում համապատասխան ծրագրում և տրամադրում մատակարարներին,
 • Պատվիրված ապրանքների առաքման ժամկետների ճշգրտում և վերասկողություն,
 • Բանակցությունների, նամակագրության վարում մատակարարների հետ,
 • Պահանջվող ապրանքների շուկայի վերլուծություն, գնառաջարկների հավաքագրում, կազմում,
 • Գնման ակտերի/ուղեկցող փաստաթղթերի/հարկային հաշիվների ստուգում փաստացի գնումների հետ, շեղումների բացահայտում և ներկայացում ղեկավարին,
 • Գույքագրման տվյալների մուտքագրում համապատասխան ծրագիր,
 • Նոր մատակարարների բացահայտում և տեղեկատվության գեներացում համապատասխան ծրագրում,
 • Ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ գործառույթների իրականացում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության ոլորտում, մասնավորապես՝ ֆինանսներ, մաթ. մոդելներ, վիճակագրություն
 • Գնումների ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հաղորդակցության և միջանձնային շփումների, բանակցությունների վարման գերազանց կարողություններ
 • 1C-ի 8.3 իմացություն
 • Microsoft Office ծրագրերի իմացություն, մասնավորապես՝ Excel
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզվուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն