Overview

Responsibilities:

 • Վարել կառավարչական հաշվառումը, կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ 

 • Ապահովել դրամական միջոցների հաշվառումը արտացոլելով դրամական միջոցների շարժի հետ  կապված գործառնությունների ժամանակացույցը

 • Ընդունել, մշակել և հաշվառել սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը

 • Մշակել ներքին հաշվետվության ձևեր

 • Ապահովել գույքագրման գործընթացներն և տնտեսական գործառույթները, ինչպես նաև ապահովել տվյալների հաշվառման, մշակման և փաստաթղթաշրջանառության հոսքերը

 • Հաղորդակցվել կազմակերպության այլ ստորաբաժանումների հետ և տրամադրել անհրաժեշտ հաշվետվություններ

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, հաշվապահության ոլորտում 

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ նույն ոլորտում 

 • Հայերեն, ռուսերոն և անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ  

 • MS Office- ի գերազանց գիտելիքներ 

 • Ֆինանսական և/կամ հաշվապահական հաշվառման ծրագրերի (1C), ինչպես նաև ֆինանսական տվյալների վերլուծության իմացություն 

 • Բանակցային հմտություններ 

 • Բացառիկ կազմակերպչական հմտություններ  

 • Թվերի հետ աշխատելու կարողություն 

 • Թիմում աշխատելու գերազանց ունակություն 

 • Առաջնահերթությունների սահմանում և ժամանակի արդյունավետ կառավարում 

 • Աշխատանքների պատշաճ որակի ապահովում 

 • Լարված պայմաններում աշխատելու ընդունակություն