Overview

Responsibilities:

 • Տեսակավորել մասնաճյուղերի կողմից բացված և թողարկված քարտերը կամ ՊԻՆ ծածկագրերը, բաշխել ըստ մասնաճյուղերի։
 • Իրականացնել Բանկի ԱԳՄ-ների կողմից Բանկի և այլ բանկերի առգրավված քարտերի տեսակավորում։
 • Իրականացնել Բանկի սպասարկող անձնակազմի և հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում հեռախոսազանգերի միջոցով։
 • Կատարել վարչության ղեկավարի և/կամ անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ։
 • Իրականացնել Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառնություններ։ 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,  
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն,  
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • Թվային հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու հմտություններ,
 • Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում,  
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում։