Overview

Required Qualifications:

  • Համապատասխան կրթություն
  • Ունենալ աշխատանքային հստակ պլան գրավոր տարբերակով
  • Աշխատանքային փորձ
  • Պատասխանատվության բարձր զգացում
  • Պարտաճանաչություն
  • Մինչև 40 տարեկան
  • կիրթ և բարեհամբույր վերաբերմունք