Overview

Responsibilities:

1․ Մասնակցել  արտադրական պրոցեսին՝ հաստատված աշխատանքային նորմերի, բաղադրատոմսերի, տեխնոլոգիական սխեմաների  ճիշտ կատարմամբ և դրանց պահպանմամբ

2․ Մասնակցություն նոր արտադրատեսակների և բաղադրատոմսերի ստեղծմանն ու արտադրության մեջ ներդրմանը

3․ Հումքի, կիսապատրաստուկների և պատրաստի արտադրանքից օրգանոլեպտիկ հսկողության իրականացում և

    նմուշառումների իրականացում՝ լաբորատոր հետազոտությունների համար

4․  Արտադրանքի արտադրման ժամանակ առաջացած խոտանի և կիսապատրաստուկների ճիշտ և ժամանակին օգտագործման կազմակերպում՝ անմիջական ղեկավարի համաձայնությամբ

5․ Աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ գործառույթների կատարում

Required Qualifications:

1․Բարձրագույն կրթություն 

2․Առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ քիմիական լաբորատորիայի կամ սննդի արտադրության ոլորտում