Overview

Responsibilities:

 • Անմիջականորեն մասնակցել արտադրական գործընթացում՝ փորձարկելով և ստեղծելով անհրաժեշտ  նյութերն ու բաղադրիչները՝ կիսապատրաստուկներ և պատրաստի արտադրանք ստանալու համար:
 • Արտադրատեսակների համար գոյություն ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների շղթայի պարբերաբար ստուգում
 • Հումքերի  որակական չափանիշների սահմանում և գնահատում.
 • Մսային հումքերի, համեմունքների և հավելումների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, ներդրում.
 • Տեխնոլոգիական գործընթացների շեղումների դեպքում լուծումների առաջարկում.
 • Անմիջականորեն մասնակցել արտադրական գործընթացում՝ փորձարկելով և ստեղծելով անհրաժեշտ  նյութերն ու բաղադրիչները՝ կիսապատրաստուկներ և պատրաստի արտադրանք ստանալու համար:
 • Պատրաստի արտադրանքի որակական չափանիշների գնահատում,
 • Մսահումքի տեսակային համապատասխանության ստուգում.
 • Պատրաստի արտադրանքի ելքի և խոտանների վերլուծություն, խնդիրների քննարկում տեղամասի պատասխանատուների հետ.
 • Անհրաժեշտություն դեպքում հաշվետվությունների ներկայացում տնօրինությանը:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Արտադրության տեխնոլոգի աշխատանքային փորձը ցանակալի է
 • Տեխնոլոգիական գործընթացների իմացությունը ցանկալի է
 • Հումքի, սննդային հավելումների տեսականու լավ իմացություն
 • Վերլուծական միտք
 • Կառավարչական ունակություններ
 • Թիմում աշխատելու զարգացած հմտություներ

About Atenk LLC

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.