Overview

Էյ Էմ Գրուպ ՍՊԸ is looking for a Կոմերցիոն տնօրեն.

Responsibilities:

Պարտականությունները՝

 • Պատասխանատու է նոր գործընկերների ներգրավման համար,
 • Պատասխանատու է առկա գործընկերների հետ հարաբերությունների պահպանման և լավացման համար,
 • Պատասխանատու է եղած պրոեկտների ճիշտ և ժամանակին իրականացման համար,
 • Ներկայացնում է նոր ապրանքատեսակների ներմուծման առաջարկություններ,
 • Պատասխանատու է ընկերության եկամտաբերության համար,
 • Շուկայի ուսումնասիրության հիման վրա վերահսկում է վաճառքների ապագա կանխատեսումների գործընթացը,
 • Վարում է բանակցություններ վաճառքով զբաղվող կազմակերպւթյունների հետ,
 • Պատասխանատու է վաճառված ապրանքի գումարները կազմակերպության դրամարկղ փոխանցելու համար,,
 •  Գնահատում է իր թիմի աշխատանքների կատարողականը,
 • Ներկայացնում է անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսների պահանջները,
 • Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է նաև հարցազրույցներին:

Required Qualifications:

Պահանջները՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • Պլանավորման ունակություն,
 • Մարդկանց կառավարելու ունակություն,
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն,
 • Բանակցելու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու կարողություն: