Overview

Responsibilities:

 • Կորպորատիվ հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում ու նրանց գործընկերների հետ վերջիններիս Բանկում սպասարկման կազմակերպում,
 • Կորպորատիվ հաճախորդների խորհրդատվության մատուցում Բանկի բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև սպասվելիք սպասարկման վերաբերյալ,
 • Կորպորատիվ հաճախորդներին Բանկային պրոդուկտների ու ծառայությունների խաչաձև վաճառքների ապահովում,
 • Կորպորատիվ բիզնեսի գծով բիզնես պլանի քանակական ու որակական ցուցանիշների կատարման ապահովում,
 • Կորպորատիվ հաճախորդների համար նոր բանկային ծառայությունների մշակման ու ներդրման առաջարկությունների պատրաստման նախաձեռնում ու համագործակցում համպատասխան ստորաբաժանումների հետ,
 • Հաճախորդների համար անհատական սակագներ սահմանելու նպատակով առաջարկների նախաձեռնում ու ներկայացում,
 • Լիզինգի, ֆակտորինգի ու երաշխիքների գործերի ձևավորում և վարում,
 • Աշխատանքային պայմանագրով ու սույն հաստիքային պարտականությամբ նախատեսված աշխատանքային (գործառութային) պարտականությունների կատարում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական/տեխնիկական կրթություն,
 • 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում,
 • MS office–ի, LSBank-ի լավ տիրապետում,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Փոփոխություններին պատրաստակամություն,
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Հաճախորդամետություն,
 • Կազմակերպչական հմտություններ: