Overview

Responsibilities:

 • Բանկի կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն, վարկունակության և վճարունակության գնահատում, 
 • Ընկերության (Ընկերությունների խումբ, Հոլդինգ) ֆինանսական/կառավարչական հաշվետվությունների հիման վրա վերլուծության իրականացում, դրամական միջոցների շարժի վերլուծություն և կանխատեսում, ամփոփ եզրակացության պատրաստում` վարկի մարման հնարավորությունը հաստատելու համար,
 • Շուկայի վերլուծություն` ելնելով վարկառուի գործունեության տեսակից,
 • Վարկային ռիսկի գործոնների վերլուծություն և դրանց նվազեցմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում՝ կապված առանձին նախագծերի ֆինանսավորման հետ,
 • Վարկավորման կառուցվածքավորում և վարկային գործընթացի կազմակերպում, վերահսկում, փոխհամագործակցություն Բանկի այլ ստորաբաժանումների հետ` վարկաին գործարքների իրականացման գործընթացում,
 • Ամբողջական վարկային գործի կազմում, գործարքի որոշման կայացման վերաբերյալ նախագծի պատրաստում և ներկայացում Բանկի վարկային կոմիտեի քննարկմանը, 
 • Կորպորատիվ հաճախորդների գծով Բանկի մասնաճյուղային ցանցից ստացված վարկային հայտերի ստուգում, գործարքի կառուցվածքավորման վերահսկում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական/տեխնիկական կրթություն (ACCA կդիտարկվի
 • որպես առավելություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում,
 • MS office–ի, LSBank-ի լավ տիրապետում,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Փոփոխություններին պատրաստակամություն,
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Կազմակերպչական հմտություններ: