Overview

Responsibilities:

 • Մշակել կորպորատիվ բանկային պրոդուկտներ և ապահովել վերջիններիս առաջխաղացումը,
 • Իրականացնել գործող պրոդուկտների արդյունավետության վերլուծություն և ներկայացնել բարելավմանն ուղղված առաջարկներ,
 • Վերլուծել շուկայի և մրցակիցների կողմից առաջարկվող պրոդուկտները,
 • Կազմել կորպորատիվ պրոդուկտների գծով հաշվետվություններ,
 • Պրոդուկտների վաճառքների վերաբերյալ տրամադրել տվյալներ շահագրգիռ կողմերին,
 • Մշակել կորպորատիվ պրոդուկտների վաճառքների նոր մեխանիզմներ,
 • Կանխատեսել ներդրվող պրոդուկտների վաճառքների ծավալները և իրականացնել եկամտաբերության հաշվարկ,
 • Իրականացնել ֆոնդերի հետ կապված աշխատանքների վարում,
 • Այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ մշակել և իրականացնել կորպորատիվ պրոդուկտների առաջխաղացմանն ուղղված մարքեթինգային միջոցառումներ։

 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Բանկային պրոդուկտների և ծառայությունների իմացություն,
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Թվային հմտություններ,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Բանակցելու  և խնդիրների արագ ու արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում։