Overview

Responsibilities:

-Շուկայի ուսումնասիրություն, հանդիպումների կազմակերպում, ընկերության և նրա ծառայությունների ներկայացում պոտենցիալ հաճախորդներին
-Պոտենցիալ կորպորատիվ հաճախորդների, շուկայի, մրցակիցների ուսումնասիրություն և վերլուծություններ
-Պետական հատվածի և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների կազմակերպում
-Կազմակերպության արտադրանքի վաճառքի խթանում (պատվերների ընդունում և հետագա ընթացքի կազմակերպում)
-Ընկերության արտադրանքի  մասին ամբողջական ինֆորմացիայի տրամադրում հաճախորդներին
-Ֆինանսական փաստաթղթերի և հաշվետվությունների կազմում և վարում
-Նամակագրության վարում
-Մասնակցություն տենդերներին
-Հաճախորդների հետ աշխատելու սկզբունքերի և ընթացակարգերի իմացություն
-Անհրաժեշտության դեպքում հետաքրքիր գաղափարներով հանդես գալու ունակություն
 

Required Qualifications:

Բարձրագույն կրթություն                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Համակարգչային ծրարգրերի իմացություն (MS Excel, Word, Outlook ,)                                                                                                                                                                                                                          Խնդիրներ լուծելու հմտություններ
Ներկայացուցչական և հաղորդակցման ունակություններ
Կազմակերպված, պատասխանատու անձնավորություն
Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
Թիմում աշխատելու ունակություն                                                                                                                                                                                                                                                                       Աշխատանքային փորձը տվյալ ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն