Overview

Responsibilities:

 • Կատարել շուկայի վերլուծություն և ստեղծել պոտենցիալ հաճախորդների տվյալների բազա  
 • Ներգավել նոր B2B գործընկերներ (փոքր և միջին բիզնես), մասնակցել հանդիպումներնին և վարել բանակցություններ
 • Վարել նոր ներգրաված գործընկերների համակցման նախագծերը և ապահովել պրոդուկտների/վճարատեսակների մեկնարկը (իրավաբանական փաթեթի կազմում և վարում համակարգում, նոր վճարատեսակների համակցման աշխատանքների ապահովում)  
 • Իրականացնել գործող վճարատեսակների գործընկերների ընթացիկ սպասարկում (նրանց կողմից բարձրացված առաջարկների, հարցերի, բողոքների հաշվառում, վերլուծում և ուղղորդում համապատասխան պատասխանատու ստորաբաժանումներին, բարձրացված խնդիրների լուծման վերահսկողություն, համագործակցության ընդլայնում)
 • Ապահովել գործընկերների հետ հետադարձ կապը, իրականացնել բավարարվածության մակարդակի գնահատում,
 • Տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն և հաշվետվություններ անմիջական ղեկավարին։
 • Նպաստել կորպորատիվ հաճախորդների հետ հարաբերությունների ստեղծմանը, ամրապնդմանը, պահպանմանն ու զարգացմանը:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • ֆինանսական և ՏՏ ոլորտների գիտելիքներ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Բանակցություններ վարելու հմտություններ, արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Հաճախորդների հետ շփման կարողություն,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն։

About Easy Pay LLC

Easy Pay LLC provides payment services. The Company was established in Armenia in 2014. For further information, please, visit: www.easypay.am.