Overview

Responsibilities:

  • Նախապատրաստում է սարքավորումները փորձարկումների և անալիզների համար, ապահովում է սարքավորումների անխափան աշխատանքը
  • Մասնակցում է փորձարկումներին, կատարում գրանցումներ
  • Արտադրության տարբեր  փուլերում վերահսկում է որակի համապատասխանությունը
  • Կատարում է հումքերի և նյութերի նմուշառում և որակի հսկողություն
  • Կատարում է այլ աշխատանքային պարտականություններ

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն
  • Համապատասխան աշխատանքային փորձ
  • Հերթափոխով աշխատելու պատրաստակամություն։