Overview

Web Apricot ծրագրավորման ընկերությանն անհրաժեշտ է Laravel ծրագրավորող։

Responsibilities:

- Աշխատանք կայքերի, կառավարման համակարգերի և այլ նախագծերում,
- Որակյալ կոդի ստեղծում,
- Ճիշտ որակի նախագծերի  հանձնում ճիշտ ժամկետներում

Required Qualifications:

- Համակարգված մտածելակերպ

- Ուշադրություն դետալների հանդեպ

- Անհրաժեշտ գիտելիքների իմացություն՝
Laravel
PHP
MySql
HTML
CSS