Overview

Responsibilities:

  • Պայմանագրերի նախապատրաստում, ստուգում
  • նախապահանջների, հայցադիմումների, դիմումների նախապատրաստում
  • Պետական մարմիններին հարցումների, դիմումների ներկայացում,
  • Իրավական խորհրդատվությունների, եզրակացությունների տրամադրում ղեկավարությանը և այլ բաժիններին,
  • Պայմանագրերի վարում,
  • Դատական, իրավապահ և այլ պետական մարմիններում ընկերության շահերի պաշտպանություն
  • Այլ պետությունների օրենսդրության ուսումնասիրություն և եզրակացությունների տրամադրում

Required Qualifications:

- Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
- Քաղաքացիական, քրեական, վարչական, պայմանագրային իրավունքի և օրենսդրության իմացություն

- MS Office իմացություն

- Փաստաբանական արտոնագրի առկայություն կդիտվի որպես առավելություն
- Ռուսերենի և անգլերենի գերազանց  իմացություն

-1-3 տարվա աշխատանքային փորձը մասնագիտական բնագավառում պարտադիր է:

-Աշխատանքային փորձը դատական ոլորտում, միջազգային առևտրային կազմակերպություններում, հայտնի իրավաբանական կազմակերպություններում կդիտվի որպես առավելություն

About Spayka LLC

“Spayka” LLC was founded in 2001, and today it is one of the leading cargo transportation companies of Armenia.

Presently, “Spayka” carries out international road shipments to CIS and European states. The company is a member of the Association