Overview

Responsibilities:

 • գրավադրման օրինականության ստուգում, խախտումների մասին եզրակացության տրամադրում,
 • բանկի դատական գործընթացների սպասարկում` Բանկի հայցերի, բողոքների, գանգատների նախագծերի, ինչպես նաև Բանկի դեմ ներկայացված հայցերի վերաբերյալ պատասխանների, բողոքների, գանգատների նախագծերի պատրաստում, դատական ներկայացուցչության իրականացում,
 • դատական գործերի քննության արդյունքների ամփոփում, վերլուծում և ներկայացում,
 • բանկի կողմից կնքվող պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի մշակում,
 • սահմանված ժամկետներում բաժնի գործառույթներին առնչվող այլ հանձնարարականների կատարում:

Required Qualifications:

 • բարձրագույն մասնագիտական (իրավագիտական) կրթություն,
 • ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ որպես իրավաբան,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • հաղորդակցման, թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • նախաձեռնողականություն և պատասխանատվություն,
 • վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, բանակցություններ վարելու հմտություններ,
 • գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • հայերենի և ռուսերենի գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն:
   

About EvocaBank CJSC

Evocabank CJSC is a commercial bank in Armenia. For more information about the Company, please visit: www.prometeybank.am.