Overview

«ԷՍ ԷՆ ԱՐ ՍԻ» փաստաբանական գրասենյակը աշխատանքի է հրավիրում քաղաքացիական մասնագիտացմամբ իրավաբանի:

Responsibilities:

 • Բանակցությունների վարում,
 • դիմումների, հայցադիմումների, բողոքների, միջնորդությունների և դատավարական այլ փաստաթղթերի կազմում,
 • պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի կազմում,
 • ներկայացուցչության իրականացում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • քաղաքացիական օրենսգրքի իմացություն,
 • մասնագիտական գիտելիքները կատարելագործելու ձգտում,
 • սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
 • թիմում աշխատելու ունակություն,
 • բանակցելու և հաղորդակցվելու հմտություն,
 • Microsoft Word, Excel, Outlook ծրագրերի իմացություն,
 • անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն: