Overview

Ընկերությունը փնտրում է բարձր մոտիվացված  և աշխատասեր  իրավախորհրդատուի  ՝  առկա թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով։

Responsibilities:

 

 • Մշակել կազմակերպության գործունեության համար անհրաժեշտ իրավական բնույթի փաստաթղթեր,եզրակացություններ ՀՀ օրենսդրության փոփոխությունների հիման վրա ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ
 • Վարել  ընկերության կողմից կնքված պայմանգրերի ,իրավական փաստաթղթերի հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ 
 • Մշակել և կնքել պայմանագրեր
 • Կազմակերպությունը ներկայացնել պետական և ոչ պետական մարմիններում 
 • Կատարել ղեկավարության կողմից հանձնարարովող    նմանատիպ այլ աշխատանքներ։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն 
 • Առնվազն 2 տարվա   աշխատանքային փորձ 
 • ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն 
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ ( MS Word, Excel, Internet)
 • Սովորելու ցանկություն
 • Պատասխանատվության զգացում