Overview

ՍԻԼ Կապիտալ ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է իրավաբան:

Responsibilities:

 • Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի, պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի մշակում,
 • Իրավական խնդիրների ուսումնասիրում և վերլուծում,
 • Իրավաբանական եզրակացությունների ներկայացում,
 • Դատական ներկայացուցչության իրականացում,
 • Հայցադիմումների, դիմումների, հակընդդեմ հայցերի և այլ փաստաթղթերի կազմում,
 • Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում Ընկերության իրավունքների և օրինական շահերի ներկայացում և պաշտպանություն:

 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, 
 • Առնվազն 2 տարվա  աշխատանքային փորձ, 
 • ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն, 
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն,
 • Հանրային իրավունքի ոլորտում մասնագիտացում (նախընտրելի է),
 • ՀՀ պետական մարմինների, դրանց գործառույթների, օրենսդրական գործընթացների վերաբերյալ իմացություն,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն,
 • Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում:

About SIL Capital

SIL Capital is a group of companies that includes Rossia Mall, Yerevan Trade Center and SIL Insurance.