Overview

Responsibilities:

  • Ընկերության շահերի ներկայացում պետական, տեղական ինքնակառավարման և իրավապահ մարմինների հետ հարաբերություններում,
  • Գույքային բնույթի բողոքների վերանայում,
  • Ընկերության շահերի պաշտ­պա­նու­թ­յանն առնչվող իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում  Ընկերության աշխատակիցներին և ղեկավարներին
  • Հաճախորդների վերաբերյալ տվյալների թարմացում,
  • Ընկերության իրավական գործունեության իրականացում` համակարգելով աշխատանքները կապված դատական և կատարողական գործընթացների հետ ներառյալ իրավունքի վերականգնումը և գրավի իրացումը,
  • Հանդիպումներ հաճախորդների հետ և համապատասխան որոշումների ընդունում գործընթացների հետագա վատթարացումը կանխելու նպատակով,
  • Ընկերության շահերի ներկայացում Ֆինան­սա­կան համակարգի հաշտարարի մոտ
  • Հայցադիմումների, վճարման կարգադրությունների, միջնորդությունների և անհրաժեշտ այլ գրությունների կազմում` ապահովելով դրանց մուտքագրումը հասցեատեր կազմակերպություններ,
  • Խնդրահարույց լիզինգների հավաքագրման փաստաթղթաշրջանառության համակարգում,
  • Կանոնակարգերի և կազմակերպության գործունեության բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների պատրաստում և ներկայացում ղեկավարությանը,

Required Qualifications:

   Բարձրագույն կրթություն իրավաբանության  բնագավառում,

    MS Office ծրագրային փաթեթի իմացություն (Word, Excel),

    Արդյունավետ բանակցելու և հաղորդակցվելու հմտություն,

    Հռետորական հմտություններ,

   Փաստաթղթաբանություն վարելու հմտություններ,

    Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի իմացության լավ մակարդակ