Overview

Required Qualifications:

 • Բարձագույն իրավաբանական կրթություն
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց և ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office փաթեթի տիրապետում
 • Հաղորդակցվելու կարողություն
 • Աշխատանքի անհրաժեշտ քանակ ապահովելու կարողություն
 • Թիմում աշխատելու հմտություն
 • Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն
 • Վճռականություն
 • Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն
 • Նախաձեռնողական
 • Ճկունություն
 • Պարտաճանաչություն