Overview

“LEVI’S” is looking for a “Levi’s Sales Consultant”.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

 • Աշխատել խանութում՝ թիմային միջավայրում։
 • Հաճախորդներին առաջարկել և ցուցադրել ապրանքներ, օգնել գտնելու անհրաժեշտ ապրանքը:
 • Հետևել սրահում ապրանքների ժամանակին համալրմանը, ճիշտ դասավորվածությանը:
 • Հավատարիմ լինել կազմակերպության վարած քաղաքականությանը և պահպանել սահմանված ընթացակարգերը:
 • Մասնակցել ապրանքների վաճառքի խթանմանը՝ ներկայացնելով նաև գովազդվող ապրանքները, տեղեկացնելով գործող զեղչային համակարգերի և ակցիաների մասին։
 • Հետևել գնապիտակների առկայությանը, նրանց ճիշտ դասավորվածությանը։
 • Ապահովել հաճախորդների սպասարկման բացառիկ վարվելակերպ՝ ելնելով հաճախորդը միշտ առաջնահերթ է սկզբունքից:

Required Qualifications:

Պահանջվող որակավորումներն են՝

 • Բարձրագույն կամ թերի-բարձրագույն կրթություն։
 • Ռուսերենի և անգլերենի (պարտադիր) իմացություն
 • Աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում:
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ հաճախորդների, գործընկերների և ղեկավարության հետ
 • Ինքնատիրապետման և էմոցիոնալ զսպվածության բարձր մակարդակ:
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում