Overview

LEVI’S is looking for a Levi’s Store Manager.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

 • Աշխատել խանութում՝ թիմային միջավայրում։
 • Ապահովել աշխատակիցների կողմից իրենց աշխատանքային պարտականությունների իրականացումը։
 • Ապահովել աշխատակիցների իրազեկությունը ընկերության կանոնակարգին։
 • Հետևել մասնաճյուղի կարգուկանոնին, մաքրությանը, սպասարկման որակին:
 • Հետևել ապրանքների պահանջվող քանակի առկայությանը։
 • Նախաձեռնել առևտուրը բարելավվելու համար խանութ-սրահի աշխատանքում բարեփոխումներ։
 • Մասնակցել ապրանքների վաճառքի խթանմանը՝ ներկայացնելով նաև գովազդվող ապրանքները, տեղեկացնելով գործող զեղչային համակարգերի և ակցիաների մասին։
 • Պատրաստակամ լինել միաժամանկ մի քանի առաջադրանք կատարել։
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել հաճախորդների հետ, դուրս գալ խնդրահարույց իրավիճակներից։
 • Աշխատել Excel համակարգի հետ արագ և պատասխանատու կերպով կատարել բոլոր առաջադրանքները։
 • Անհրաժեշտության դեպքում օգնել գնորդին ապրանքի ընտրության հարցում, խորհրդատվություն տալ խանութում վաճառվող ապրանքների տեսականու, սպառողական հատկանիշների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ։
 • Մասնակցել ընկերության կողմից կազմակերպված ուսուցողական դասընթացներին և սեմինարներին և թեստավորմանը։
 • Պլանավորել օրական, շաբաթական, ամսեկան և տարեկան թիրախային վաճառքները, նաև մոտիվացնել աշխատակիցներին՝ ապահովելու և գերազանցելու պլանավորված արդյունքները։
 • Վերլուծել վաճառքի արդյունքները և ներկայացնել հաշվետվություններ։
 • Աշխատանքային ժամերը շաբաթական կազմում են 44 ժամ՝ մեկ  հանգստյան օրով։

 

Required Qualifications:

Պահանջվող որակավորումներն են՝

 • Պարտադիր ղեկավարման աշխատանքային փորձ` բրենդային խանութում-սրահում։
 • Բարձրագույն կամ թերի-բարձրագույն կրթություն։
 • Ռուսերենի և անգլերենի (պարտադիր) իմացություն։ 
 • Անկախ աշխատանքային փորձից՝ մարդկանց, մարդկանց խմբեր ղեկավարելու հմտություն 
 • Խնդիրները ըստ կարևորության դասակարգելու, արագ և ամբողջական լուծում տալու կարողություն։
 • Ինքնատիրապետման և էմոցիոնալ զսպվածության բարձր մակարդակ։
 • Փոփոխություններին արագ և հեշտությամբ հարմարվելու կարողություն։
 • Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու կարողություն։
 • Excel ծրագրի mid-level տիրապետում
 • Ադմինիստրատիվ, ֆինանսական, համակարգչային հմտություններ (MS Office, HC)