Overview

Responsibilities:

  • Գրադարանի զարգացման քաղաքականության մշակում  
  • Առկա ռեսուրսների գույքագրում, խնդիրների վերհանում և առաջարկների ներկայացում
  • Գրադարանային ռեսուրսների շարունակական արդիականացման և արդյունավետ օգտագործման ապահովում
  • Գրադարանային ֆոնդի գույքագրում և համալրում
  • Գրադարանի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ստեղծում
  • Գրադարանի գործունեության մշտադիտարկում