Overview

Responsibilities:

  1.  բեռնափոխադրման գործընթացի կազմակերպում,
  2.  հաճախորդների հետ աշխատանքի վարում,
  3. նոր պատվիրատուների ներգրավվում, 
  4. Ընթացիկ փաստաթղթաշրջանառության իրականացում:

Required Qualifications:

Պահանջվող լեզուների իմացություն

1. Հայերեն,

2. Ռուսերեն

3. Անգլերեն

4. Այլ լեզուների իմացությունն խրախուսվում է

Համակարգչի հետ աշխատանքի բազային հմտություններ: