Overview

«Սմարթ լայնս» կազմակերպությունը փնտրում է մոտիվացված աշխատակից Մարքեթինգ մենեջերի թափուր հաստիքի համար:

Responsibilities:

- Կատարել ամենօրյա այցեր բժիշկներին և բժշկական կենտրոնների ղեկավարներին՝ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով;
- Կազմակերպել և իրականացնել մարքեթինգային ծրագրեր;
- Լրացնել հաշվետվություններ և ներկայացնել կազմակերպության ղեկավարին:

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, բիզնեսի կառավարման կամ համապատասխան այլ ոլորտում; բժշկական կամ դեղագործական կրթությունը ցանկալի է;
- Հայերենի և ռուսերենի սահուն իմացություն;
- Թիմում աշխատելու ունակություն;
- MS Office փաթեթի գերազանց տիրապետում;
- Հաղորդակցության հմտություններ: