Overview

Responsibilities:

 • Բարձրագույն կրթություն 
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ  համապատասխան ոլորտում
 • Մաքսային բրոքերի որակավորում
 • ՀՀ հարկային և մաքսային օրենսգրքի և օրենսդրության տիրապետում
 • Մաքսային ծրագրերի գերազանց իմացություն 
 • MS Word և Excel ծրագրերի իմացություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

Required Qualifications:

 • Մաքսային ձևակերպումներ
 • Մաքսային  փաստաթղթերի կազմում 
 • Ներմուծման և արտահանման իրականացում
 • Բեռնամաքսային հայտարարագրի լրացում
 • Մաքսային ձևակերպումներին և հայտարարագրվող ապրանքին վերաբերող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող այլ գործողություններ