Overview

Մանրածախ վաճառքի տնօրեն

Responsibilities:

Պարտականությունները՝

  • Կազմակերպել և ղեկավարել մարքեթինգային միջոցառումների գործընթացը
  • Ընկերության եկամուտի աճն ապահովող երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ռազմավարության մշակում և իրականացում
  • Կատարել տարեկան վաճառքի, մարքեթինգային ծրագրերի բյուջեի կանխատեսումներ
  • Ընկերությունում սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան՝ կազմակերպել վաճառքի գործընթացը և վերահսկել այն
  • Ապահովել համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցների մոտիվացված, թիմային աշխատանքը
  • Կազմել վերլուծական հաշվետվություններ
  • Ապահովել գործընկեր կազմակերպությունների հետ արդյունավետ և ճշգրիտ համագործակցությունը:

Required Qualifications:

 

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
  • Համապատասխան ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ: