Overview

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան/ French University in Armenia (UFAR) is looking for a Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պատասխանատուի փոխարինող.

Responsibilities:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

 • Աշխատակազմին ուղղորդել մարդկային ռեսուրսների բոլոր ոլորտների վերաբերյալ (օրենսդրություն, աշխատանքի ընդունում, վերապատրաստում, վարձատրություն և այլն),
 • Համակարգել մարդկային ռեսուրսների  հետ կապված բոլոր գործողությունները` ապահովելով դրանց վերահսկողությունը և իրականացումը,
 • Վերահսկել Մարդկային ռեսուրսների զարգացումը իր իսկ շրջանակներում,
 • Վերահսկել աշխատավարձերի վարչարարությունը և անձնակազմի կառավարումը,
 • Համալսարանի շրջանակներում իրականացնել կադրային քաղաքականություն `հիմնվելով համալսարանի մարդկային  ռեսուրսների ռազմավարության վրա:
 • Համալսարանի ղեկավարությունից հավաքագրել մարդկային ռեսուրսների խնդիրների վերաբերյալ նրանց կարիքներն ու սպասելիքները,
 • Սահմանել կադրային քաղաքականությունը և նախագծերը համապատասխան ոլորտներում (ուսուցում, աշխատանքի ընդունում) :

Required Qualifications:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կրթություն

 • Բարձրագույն կրթություն կառավարման կամ հասարակական գիտությունների ոլորտում

Փորձ

 • Աշխատանքային փորձը մարդկային ռեսուրսների, վարչարարության ոլորտներում ցանկալի է։

 

Հմտություններ

 • Հայերեն և ֆրանսերեն լեզուների (գրավոր և բանավոր) գերազանց իմացություն,
 • Անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ,
 • Շփման և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում, գաղտնապահություն,
 • Բազմամշակութային թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Արագաշարժություն՝ հրատապ առաջադրանքները կատարելու համար,
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն: