Overview

Responsibilities:

 • Պատրաստել հրամաններ, աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր և կադրային այլ փաստաթղթեր,
 • Պահպանել աշխատակիցների անձնական գործերը պատշաճ և մշտապես համալրված վիճակում,
 • Կազմակերպել և վարել  դասընթացներ ինչպես նոր ընդունված աշխատակիցների, այնպես էլ ընթացիկ աշխատակիցների համար,
 • Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ,
 • Կազմել հարկային և վիճակագրության ազգային ծառայություններին, սոցիալական ապահովության պետական մարմիններին տրվող հայտերը և հաշվետվությունները,
 • ՀՀ աշխատանքային և հարկային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների մասին ժամանակին իրազեկել ղեկավարներին և աշխատանքները կազմակերպել փոփոխված օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:
   

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում,
 • Դասընթաց վարելու փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
 •  MS Office-ի գերազանց իմացություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն,անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Նախաձեռնողականություն և կազմակերպչական ունակություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Միջանձնային շփման ու թիմային աշխատանքի ունակություն: