Overview

Responsibilities:

 • Ապահովել ընկերության օպտիմալ կազմակերպական կառուցվածքը, դրան համապատասխան յուրաքանչյուր ստորաբաժանման հաստիքացանկերը և աշխատանքի նկարագրերը,
 • Վերլուծել և գնահատել կազմակերպության կադրերի պահանջարկը և դրա ապահովման հնարավոր աղբյուրները,
 • Կազմակերպել բուն հավաքագրման փուլը, ապահովել ընկերությանը համապատասխան որակավորում ունեցող կադրերով,
 • Ապահովել նոր աշխատակիցների ադապտացման ծրագրերի կազմումն ու իրականացումը,
 • Կիրառել աշխատակազմին մոտիվացնող և անձնակազմի կատարողականի գնահատման արդյունավետ մեթոդներ,
 • Ապահովել կադրային փաստաթղթաշրջանառության հիմնական մասը,
 • Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման աշխատանքները,
 • Պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում,
 • Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ծրագրերի միջին մակարդակի իմացություն,
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,
 • Աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
 • Աշխատանքի կազմակերպման, խթանման մեթոդների իմացություն,
 • Կոֆլիկտների արդյունավետ լուծման հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն: