Overview

Required Qualifications:

  • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
  • Բարձրագույն կրթությունը տվյալ ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
  • Անգլերենի բարձր մակարդա