Overview

“Կոնսէլ” ընկերությունը փնտրում է մարքեթինգի, արտաքին և ներքին գնումների մասնագետ

Responsibilities:

 • Հարցումների պատրաստում և ներկայացում մատակարարներին
 • Առկա հարցերի շուրջ նամակագրության վարում մատակարարների հետ
 • Պատվերների ձևավորում և ներկայացում ղեկավարի հաստատման
 • Հաստատված պատվերների տրամադրում լոգիստիկայի բաժնին և պատվերի բացման և բարձման գործընթացի հետևում ընդհուպ մինչև ապրանքի մուտք պահեստ  
 • Անհրաժեշտ պիտակավորման գործընթացի կազմակերպում, ներառյալ տեքստերի պատրաստում, տպագրություն և փակցման աշխատանքների կազմակերպում
 • Մարքեթինգային ուսումնասիրության շրջանակներում արտաքին և ներքին շուկաներից անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում (վաճառքի մենեջերների, սուպերվայզերի և էլ. աղբյուրների միջոցով), համեմատական աղյուսակների պատրաստում և ներկայացում ղեկավարի վերլուծությանը
 • Ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ գործառույթների իրականացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն / ցանկալի է մարքեթինգի ոլորտում/

 • Աշխատանքային փորձ մարքեթինգի և գնումների ոլորտում

 • Microsoft Office ծրագրերի լավ իմացություն

 • 1C ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

 • Բանակցություններ վարելու հմտություններ

 • Ինտերնետ մարքեթինգի հիմնական գիտելիքների լավ իմացություն