Overview

“ASEDL LLC” is looking for a “Marketing Specialist”.

Responsibilities:

 • Մասնակցում և իրականացնում է Ընկերության մարքեթինգային եւ հաղորդակցման ռազմավարությունները`  հավաստիանալով, որ այն ծառայում է Ընկերության ընդհանուր ռազմավարությանը և ներքին մշակույթին;
 • Իրականացնում է ընթացիկ շուկայական հետազոտություններ և վերլուծություններ, հանդես է գալիս Ընկերության շուկայական մասնաբաժինը ընդլայնելու առաջարկություններով;
 • Մասնակցում է ընկերության տարեկան և սեզոնային գնային ռազմավարության մշակմանը ըստ ապրանքատեսակի և գնորդների սեգմենտների;
 • Պատրաստում է ապրանքների զեղչման հատուկ միջոցառումներ, կապված տոների կամ այլ իրադարձությունների հետ;
 • Վաճառքի բաժնի հետ համատեղ կատարում է վաճառքների վերլուծություն և հայտնաբերում է ապրանքների վաճառքների անկման պատճառները;
 • Կատարում է ապրանքների պորտֆելի վերլուծություն,հանդես է գալիս առաջարկություններով;
 • Ապահովում է մարքեթինգի բաժնի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը տարվա համար սահմանված մարքեթինգային նպատակներին հասնելու համար;
 • Կազմակերպում և իրականացնում է կազմակերպության արտադրանքի և ներմուծված ապրանքանիշերի գովազդը, ապահովում է այդ ապրանքանիշերի և Ընկերության  ճանաչելիությունը;
 • Կազմակերպում և վերահսկում է սոցիալական կայքերում Ընկերության առաջարկների գովազդը;
 • Համագործակցում է այլ ընկերությունների հետ Ընկերության մարքեթինգային ռազմավարությունը իրականացնելու համար

Required Qualifications:

 • Համապատասխան ոլորտի բարձրագույն կրթություն;
 • 1-2 տարվա աշխատանքային մասնագիտական փորձ;
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ;
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն;
 • Պլանավորման ունակություն;
 • Ֆինանսական վերլուծություն կատարելու ունակություն;
 • Բանակցելու ունակություն;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն.