Overview

«Զանգակ» հրատարակչությունը աշխատանքի է հրավիրում Մարքեթինգային բաժնի մասնագետի:

Responsibilities:

- կազմակերպության ապրանքատեսականու և մատուցած ծառայությունների ռազմավարական մարքեթինգային պլանի մշակում և իրականացում;
- արդյունավետ աշխատող մարքեթինգային թիմի ստեղծում,
- բոլոր շուկաներում և ուղիներով ընկերության մարքեթինգային գործընթացների կառավարում;
- մարքեթինգային բյուջեյի համաձայնեցում և կառավարում;
- բիզնես ռազմավարության սահմանում թիրախային շուկաների, տարածքների և մարքետինգային ուղիների համար;
– կազմակերպության ղեկավարին ֆինանսական և բիզնես արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պարբերաբար ներկայացում
- կազմակերպության գրատների ցանցի գործունեությանն ուղղված մարքետինգային ռազմավարության մշակում և իրականացում;
- օնլայն և օֆլայն միջավայրում , բրենդի արդյունավետ ռազմավարության մշակում
- օնլայն միջավայրում հաճախորդների ներգրավման և պահպանման ռազմավարության մշակում և իրականացում
- մարքեթինգային գործողությունների արդյունավետության չափման համար (KPI) գնահատման ցուցանիշների ներդրում ուղղված եկամտաբերության բարձրացմանը (ROI)
- ստորաբաժանումների կողմից մարքեթինգային պլանի կիրառման ապահովում
- մարքեթինգային գործընթացների պլանավորում և ստորաբաժանումների տեղեկացվածության ապահովում

Required Qualifications:

–առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում/ գրահրատարակչական ոլորտում փորձը կդիտվի որպես առավելություն
–հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
–օնլայն մարքեթինգի ռազմավարության կիրառման փորձ
–նախագծերի մշակման և ղեկավարման հմտություններ
–խնդիրների լուծման հմտություններ
- հաղորդակցման/ներկայացուցչական հմտություններ
- սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
- վերլուծական գերազանց հմտություններ