Overview

«Վեստա» ընկերությունը փնտրում է  մարքեթինգի մասնագետի, ով պատասխանատու կլինի ստորև նշված պարտականությունների կատարման համար։

Responsibilities:

 • Բիզնես նպատակներին համապատասխանող էլեկտրոնային գովազդային նյութերի ստեղծում և տարածում (պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում, սոցիալական ցանցերում տարածվածության և ներգրավվածության ապահովում)
 • Վճարովի գովազնդների տեղադրում սոցիալական հարթակներում և կայքերում՝ Facebook, AdWords և այլն
 • Սոցիալական մեդիայում մարքեթինգային արշավների նախագծում  և իրականացում
 • Մեդիա կոնտենտի ստեղծում, սոցիալական ցանցերի ակտիվության ապահովում
 • Կազմակերպության նորությունների, միջոցառումների, ակցիաների և խաղարկությունների մասին հանրայնացում
 • Գովազդային նյութերի տարածում, էլ․ փոստի և այլ ժամանակակից համակարգերի միջոցով
 • Շարունակաբար կատարելագորվծել՝ հավաքելով և վերլուծելով վիճակագրական տվյալները, օգտագործել հետագա պլանավորման համար

Required Qualifications:

 • Մարքեթինքի, PR-ի, բիզնեսի կամ հարակից ոլորտի առնվազն բակալավրի աստիճան
 • Առնվազն մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Թվային մարքեթինգի SMM, CRM գործիքների և SEO- ի փորձ
 • Goggle Ads, Facebook Ads Manager, Webmaster, Google Analytics համակարգերի գերազանց տիրապետում
 • Առցանց մարքեթինգի և սոցիալական մեդիայի ռազմավարության մշակման հմտություններ
 • Տվյալների հավաքագրման, կառավարման և Վերլուծական հմտություններ
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ
 • Առցանց տիրույթուն սեգմենտավորման/թիրախավորման  գերազանց իմացություն
 • Ստանդարտներից դուրս, կրեատիվ մտածելու և գործելու ունակություն
 • Թիմային աշխատանքի և տարբեր ստորաբաժանումների հետ արդյունավետ համագործակցելու ունակություն
 • Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw, կամ պատկերների, գովազդային նկարների ստեղծման համար անհրաժեշտ համակարգչային այլ ծրագրերի իմացություն
 • Համակարգված աշխատելու ունակություն
 • Գովազդի մասին ՀՀ օրենքի տիրապետում