Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնել  մարքեթինգային հետազոտություններ և կազմակերպել վաճառքի խթանմանն ուղղված միջոցառումներ,
 • Մշակել և ներդնել Ընկերության ծառայությունների առաջխաղացման ուղիներ,
 • Ուսումնասիրել սպառողների նախասիրությունները, դրանց հիման վրա կատարել հետազոտություն, ինչպես նաև հավաքագրել և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
 • Մասնակցել վաճառքների պլանավորման աշխատանքներին՝ վաճառքի բաժնի հետ համատեղ, ըստ հաճախորդների սեգմենտների, հիմնական ծառայությունների,
 • Վարել բանակցություններ գովազդային ընկերությունների հետ, կազմակերպել գովազդային արշավներ,
 • Հետևել ընկերության կայքի, սոցիալական ցանցերում ընկերության էջերի վարմանը, թարմացմանը, նպաստել դրանց առաջխաղացմանը,
 • Մշակել և համակարգել է պրոմո-խորհրդատվությանն ուղղված գործառույթները:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի ոլորտում ցանկալի է,
 • Համապատասխան ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • Սոցիալական կայք - էջերի վարման փորձառությունը, կայքի օպտիմիզացիան և առաջխաղացումը ցանկալի է,
 • SEO գործիքների բազային իմացությունը, ինչպիսին են՝ Google Analytics, Google Adwords, Webmaster, HTML, CSS, ցանկալի է,
 • Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Youtube, Pinterest, Linkedin, Google + լավ իմացությունը ցանկալի է,
 • Հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է,
 • Microsoft Office ծրագրերի լավ իմացություն: