Overview

Responsibilities:

 • Մշակում և իրականացում է ընկերության մարքեթինգային եւ հաղորդակցման ռազմավարությունները`  հավաստիանալով, որ այն ծառայում է ընկերության ընդհանուր ռազմավարությանը և ներքին մշակույթին;
 • Իրականացնում է ընթացիկ շուկայական հետազոտություններ և վերլուծություններ, հանդես է գալիս ընկերության շուկայական մասնաբաժինը ընդլայնելու առաջարկություններով;
 • Մշակում է ընկերության տարեկան և սեզոնային գնային ռազմավարությունը ըստ ապրանքատեսակի և գնորդների սեգմենտների;
 • Պատրաստում է ապրանքների զեղչման հատուկ միջոցառումներ, կապված տոների կամ այլ իրադարձությունների հետ;
 • Վաճառքի բաժնի հետ համատեղ կատարում է վաճառքների վերլուծություն և հայտնաբերում է ապրանքների վաճառքների անկման պատճառները; 
 • Կատարում է ապրանքների պորտֆելի վերլուծություն և հանդես է գալիս պորտֆելի շրջանառության և շահութաբերության բարձրացման առաջարկություններով;
 • Ապահովում է մարքեթինգի բաժնի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը տարվա համար սահմանված մարքեթինգային նպատակներին հասնելու համար;
 • Կազմակերպում և իրականացնում է կազմակերպության արտադրանքի և ներմուծված ապրանքանիշերի գովազդը, ապահովում է այդ ապրանքանիշերի և ընկերության  ճանաչելիությունը;
 • Կազմակերպում և վերահսկում է սոցիալական կայքերում ընկերության առաջարկների գովազդը;
 • Մշակում է մարքեթինգի բաժնի ընթացակարգերը;
 • Ներկայացնում է հաշվետվություններ Մարքեթինգային ծախսերի վերաբերյալ;
 • Ներկայացնում է հաշվետվություններ կատարողականի վերաբերյալ;

 

Required Qualifications:

 • Համապատասխան ոլորտի բարձրագույն կրթություն;
 • 3-5 տարվա աշխատանքային մասնագիտական փորձ;
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ;
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն;
 • Պլանավորման ունակություն;
 • Ֆինանսական վերլուծություն կատարելու ունակություն;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն.