Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնել արդեն իրականացված ծախսերի ստուգում
 • Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել ուսումնասիրություն /research/ մարքեթինգային ուղղվածությամբ, ստուգել ծառայությունների գին-որակ համապատասխանությունը
 • Պատրաստել պրեզենտացիաներ կատարված հետազոտությունների վերաբերյալ և ներկայացնել ղեկավարությանը
 • Կատարված ուսումնասիրությունների հաշվետվությունների ներկայացում
 • Ընթացիկ այլ աշխատանքների իրականացում:

Required Qualifications:

 • 2+ տարվա աշխատանքային փորձ մարքեթինգային ոլորտում
 • Վերլուծական, շուկայի ուսումնասիրության և հաշվետվությունների ներկայացման հմտություններ
 • Ոլորտում գործող շուկայական գներից տեղեկացվածություն
 • Թվային մարքեթինգի, Սոց մեդիա ոլորտներում աշխատանքային փորձ և անհրաժեշտ գործիքների տիրապետում
 • Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Ճկունություն, արագ արձագանքելու ունակություն: