Overview

Responsibilities:

 • Մարքեթինգային ռազմավարական պլանի մշակում և իրագործում
 • Արդի գովազդային գործիքների ներդրում, էֆեկտիվության վերլուծություն և հաշվետվությունների կազմում
 • Վաճառքի ծավալների խթանում
 • Սոց. մեդիայի մարքեթինգի իրականացում
 • Ներքին մարքեթինգի իրականացում
 • Մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացում
 • Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում (CRM)
 • Մերչենդայզինգային քաղաքականության մշակում և իրականացում
 • Ռազմավարական մարքեթինգ,
 • Մարտավարական մարքեթինգ,
 • Շուկաների, սպառողների պահանջարկների և մրցակիցների հետազոտություններ,
 • Մրցակցային տեխնոլոգիաները մարքեթինգում,
 • Գովազդային գործունեության արդյունավետ համակարգերի կազմակերպում,
 • Իրացման խթանում և շուկաներում ապրանքների առաջխաղացման խթանման արդյունավետ համակագերի կազմակերպում,
 • PR –ի դերը և կազմակերպման արդյունավետ եղանակները

Required Qualifications:

 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Աշխատակազմ կառավարելու հմտություն և փորձ
 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ մարքեթինգի ոլորտում առնվազն 3 տարի
 • Բանակցելու հմտություններ
 • Արագ վերլուծելու և որոշում կայացնելու ունակություն
 • Կրեատիվ և բաղմակողմանի մոտեցում զանազան իրավիճակներում
 • Մաթեմատիկական ունակություններ